دپارتمان انرژی -انجمن-بررسی پارامتریک شبیه‌سازی انرژی در مراحل اولیه طراحی برای ساختمان‌های مسکونی با ارتفاع متوسط در اقلیم گرم و خشک ایران

بررسی پارامتریک شبیه‌سازی انرژی در مراحل اولیه طراحی برای ساختمان‌های مسکونی با ارتفاع متوسط در اقلیم گرم و خشک ایران

Parametric Energy Simulation in Early Design Stage: Mid-Rise Residential Buildings in Hot-Arid Climate of Iran

پدیدآور: احسان عرب انواري

استاد راهنما: دكتر ریما فیاض

دانشگاه هنر تهران، 1396

چکیده:ی
بحران نفت دهه هفتاد میلادی هشداری بود برای جامعه صنعتی که رفع همه نیازهای خود را بر پایه انرژی حاصل از سوخت‌های فسیلی بنانهاده بود و گمان می‌کرد نیازی به توجه به محیط اطراف خود و در نظر گرفتن آثار اقداماتش بر آن ندارد. پس‌ازاین بحران بخش‌های مختلف درصدد اصلاح این نگرش برآمدند. ساختمان از مصرف‌کننده‌های اصلی انرژی محسوب می‌شود و توجه به کارایی سامانه‌های آن و یکپارچگی‌ آن با محیط اطراف تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش اثرات زیست‌محیطی و مصرف انرژی آن به همراه دارد. درروند طراحی معماری، در مراحل اولیه مجهولات بسیاری پیش روی معمار قرار دارد و هزینه تغییرات هم بسیار اندک است، هرچه مراحل پیش می‌رود معلومات معمار و طرح افزایش می‌یابد و هزینه تغییرات احتمالی هم بیشتر می‌شود. برای افزایش کارایی یک طرح معماری، معمار نیاز دارد که در مرحله‌ای که آزادانه مدل‌های مفهومی را شکل می‌دهد، گزینه‌ها و شاخص‌هایی در اختیارش قرار گیرد که بدون محدود کردن خلاقیت و تفکر معمارانه خود به کارایی قابل قبولی نیز دست یابد. اینکه چه پارامترهایی و به چه اندازه بر کارایی انرژی، آسایش افراد و نور روز ساختمان اثرگذارند، اولین و مهم‌ترین سؤال در این راستا هست. بعد از شناسایی پارامترها بایستی مشخص شود که با کدام اهداف این پارامترها بایستی بهینه شوند. شبیه‌سازی عملکرد ساختمان این امکان را فراهم می‌کند که پیش از ساخته‌شدن به بررسی کارایی و عملکرد آن پرداخته شود. شبیه‌سازی کلیه حالات حاوی پارامترهای مؤثر بر اهداف کارایی اعداد بزرگی را شامل می‌شود، برای اینکه بتوان در زمان بهینه و محیط جست‌وجوی کنترل‌شده به جواب‌های قابل‌اعتنا دست‌یافت از الگوریتم‌های تکاملی استفاده می‌شود. این پژوهش با استفاده از الگوریتم ژنتیک، تک هدفه و چندهدفه، 12 پارامتر مؤثر در واحد مسکونی را برای اهداف شدت مصرف انرژی، آسایش محیط داخل و بهره‌مندی از روشنایی نور روز شناسایی و بهینه‌سازی کرده است. از نقاط افتراق با پژوهش‌های مشابه واردکردن چینش فضایی به‌عنوان یکی از پارامترها در بهینه‌سازی هست. اقلیم موردبررسی گرم و خشک، شهر تهران، بوده و ساختمان مسکونی میان طبقه به‌عنوان مدل اولیه بررسی‌شده است. مصالح دیوار خارجی مؤثرترین پارامتر در تغییرات شدت مصرف انرژی و آسایش غیرفعال محیط داخل و نوع شیشه پنجره مؤثرترین پارامتر بر روشنایی نور روز می‌باشند. درنهایت حالت بهینه واحد مسکونی با شدت مصرف انرژی 88 کیلووات ساعت بر مترمربع در سال با کمینه بار اوج، بیشینه دریافت نور روز و آسایش افراد در شرایط غیرفعال هست، ارائه‌شده است.

کلمات کلیدی: مدلسازی‌انرژی،‌ ‌ شبیه سازی‌ پارامتریک،‌طراحی‌مفهومی،‌طراحی‌غیرفعال‌خورشیدی،‌مسکن‌چند‌خانواری،‌الگوریتم‌ بهینه سازی

[toranj_button text=”دانلود منابع مورد استفاده” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs6.picofile.com%2Ffile%2F8390041518%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B9.pdf.html|||”]
[toranj_button text=”دانلود فهرست مطالب” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs7.picofile.com%2Ffile%2F8390041442%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8.pdf.html|||”]

برای دریافت فایل تمام متن پایان نامه از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید.ی

در قسمت موضوع، عنوان پایان نامه را ذکر کنید.ب

    نام شما (required)

    ایمیل شما (required)

    موضوع

    پیام شما