دپارتمان انرژی -انجمن-دانلود پایانامه ببررسی تأثیر عایق کاری حرارتی در پوسته های خارجی مسکن روستایی اقلیم سرد استان کردستان

بررسی تأثیر عایق کاری حرارتی در پوسته های خارجی مسکن روستایی اقلیم سرد استان کردستان

The Effect of Thermal Insulation on External Shells of Rural Cold Housing in Kurdistan Province

پدیدآور:علیرضا شعبانی پور

استاد راهنما: دکتر مجتبی میرزایی

استاد مشاور: دکتر مهدی ابدی

موسسه آموزش عالی انرژی ساوه، 1397

چکیده:ی
طی مطالعات انجام‌شده در این پژوهش معین گردید که میزان زیادي از مسائل مربوط به توسعه در کشور مربوط به عرصه‌ روستایی کشور می‌باشد که با توجه به شاخص‌های کالبدي، محیط زیستی، اقتصادي، اجتماعی و دیگر شاخص‌ها در شرایط ناپایدار به سر می‌برد. بر اساس مطالعات صورت گرفته مشاهده گردید مسکن روستایی ضمن برخورداري از ارزش‌های معماري داراي کاستي هایی نیز می باشد که این موارد شامل آسیب‌پذیری در برابر سوانح طبيعي، ضعف سازه‌ای و آلودگی‌های محيطي و به‌خصوص کمبود استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ساخت و طراحی خود می‌باشند، همچنین مشاهده گردید که به دليل محروم بودن بسياري از روستاها از امكانات و تجهيزات شهري و محدود بودن منابع مالي روستائيان، مسكن روستايي يكي از مهم‌ترین مساكن نيازمند كنترل مصرف انرژي، و در این راستا فعالیت‌های وسیعی صورت نگرفته است و صرفاً به پژوهش هایی اندک بسنده شده است. بنابراین هدف بر این اصل استوار گردید در بخش وضعیت آسایش حرارتی به‌ویژه در فصول سرد و در مناطق با اقلیم سرد گام برداشته شود، به همین منظور استان کردستان انتخاب گردید که در پهنه خیلی سرد خود، دارای ارزش های زیادی برای انجام این پژوهش بود.
در این مسیر اصل بر این اساس استوار گردید که عایق کاری حرارتی و بدون تحميل هزينه گزاف، مصرف انرژي مسكن روستایی در این پهنه بهبود یابد و درعین‌حال ارزش‌های معماری روستایی این استان ارتقا داده شود یا حتی‌الامکان این ارزش‌ها در مقیاس بافت و مسکن حفظ شود. در این راستا روش تحقیق بر اساس روش ترکیبی توصیفی- تحلیلی و کتابخانه‌ای نگاشته شد و در این مسیر به شناخت بستر موردنظر و گونه شناسی روستاها و مسکن روستایی این پهنه پرداخته شد و در پایان نیز راهکارهایی منطبق بر موضوع پایان‌نامه که شامل معرفی عایق مناسب با ضخامت بهینه و دیگر تحلیل های مربوط به حوزه ی انرژی در مسکن روستایی ارائه گردید.

کلمات کلیدی: مسکن روستایی، عایق کاری حرارتی، گونه شناسی، آسایش حرارتی.

[toranj_button text=”دانلود منابع مورد استفاده” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs6.picofile.com%2Ffile%2F8389097592%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B9.pdf.html|||”]
[toranj_button text=”دانلود فهرست مطالب” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs7.picofile.com%2Ffile%2F8389097600%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8.pdf.html|||”]

برای دریافت فایل تمام متن پایان نامه از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید.ی

در قسمت موضوع، عنوان پایان نامه را ذکر کنید.ب

    نام شما (required)

    ایمیل شما (required)

    موضوع

    پیام شما