دپارتمان انرژی -انجمن-کاربرد عنصر غیرفعال خورشیدی در مسکن روستایی اقلیم خیلی سرد استان زنجان

کاربرد عنصر غیرفعال خورشیدی در مسکن روستایی اقلیم خیلی سرد استان زنجان

Applying a Passive Solar Element in Rural Housing of Very Cold Climate in Zanjan Province

پدیدآور: میلاد حدادی

استاد راهنما: دكترریما فیاض

استاد مشاور: دکتر بهشید حسینی

دانشگاه هنر تهران، 1397

چکیده:ی
طی مطالعات انجام‌شده در این پژوهش معین گردید که میزان زیادي از مسائل مربوط به توسعه در کشور مربوط به عرصه‌ روستایی کشور می‌باشد که با توجه به شاخص‌های کالبدي، محیط¬زیستی، اقتصادي، اجتماعی و دیگر شاخص‌ها در شرایط ناپایدار به سر می‌برد. بر اساس مطالعاتی که در جریان این پژوهش صورت گرفت مشاهده گردید مسکن روستایی ضمن برخورداري از ارزش‌های معماري داراي کاستي¬هایی نیز می¬باشد که این موارد شامل آسیب‌پذیری در برابر سوانح طبيعي، ضعف سازه‌ای و آلودگی‌های محيطي و به‌خصوص کمبود استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ساخت و طراحی خود می‌باشند، هم¬چنین در این مسیر مشاهده گردید که به دليل محروم بودن بسياري از روستاها از امكانات و تجهيزات شهري و محدود بودن منابع مالي روستائيان، مسكن روستايي يكي از مهم‌ترین مساكن نيازمند كنترل مصرف انرژي است و در این راستا فعالیت‌های وسیعی صورت نگرفته است و صرفاً به پژوهش هایی اندک بسنده شده است. در این میان با توجه به وضعیت معیشت و اقتصاد روستایی، نتیجه‌گیری گردید که سامانه¬های غیرفعال خورشیدی مؤثرتر ایفای نقش می‌کنند و با اقلیم منطقه سازگارتر هستند؛ بنابراین هدف این پژوهش بر این اصل استوار گردید تا ضمن شناسایی نقاط بحرانی کشور در حل مسائل انرژی در بخش وضعیت آسایش حرارتی به‌ویژه در فصول سرد و در مناطق با اقلیم سرد گام برداشته شود، به همین منظور استان زنجان انتخاب گردید که در پهنه خیلی سرد خود، دارای ارزش¬های زیادی برای انجام این پژوهش بود.
در مسیر این پژوهش اصل بر این اساس استوار گردید که به روش غيرفعال و بدون تحميل هزينه گزاف، مصرف انرژي مسكن روستایی در این پهنه بهبود یابد و درعین‌حال ارزش‌های معماری روستایی این استان ارتقا داده شود یا حتی‌الامکان این ارزش‌ها در مقیاس بافت و مسکن حفظ شود. در این راستا روش تحقیق بر اساس روش ترکیبی توصیفی- تحلیلی و کتابخانه‌ای نگاشته شد و در این مسیر به شناخت بستر موردنظر و گونه¬شناسی روستاها و مسکن روستایی این پهنه (پهنه خیلی سرد) پرداخته شد و در پایان نیز راهکارهایی منطبق بر موضوع پایان‌نامه که شامل معرفی پنجره‌های آفتابی با سطح بهینه بازشو و نوع قرارگیری آن در جبه‌های ساختمان است، ارائه گردید.

کلمات کلیدی: مسکن روستایی، سامانه غیرفعال، گونه¬شناسی، آسایش حرارتی.

[toranj_button text=”دانلود منابع مورد استفاده” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs7.picofile.com%2Ffile%2F8389325226%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B9.pdf.html|||”]
[toranj_button text=”دانلود فهرست مطالب” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs6.picofile.com%2Ffile%2F8389325176%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8.pdf.html|||”]

برای دریافت فایل تمام متن پایان نامه از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید.ی

در قسمت موضوع، عنوان پایان نامه را ذکر کنید.ب

    نام شما (required)

    ایمیل شما (required)

    موضوع

    پیام شما