بررسی کارایی پنجره‌های معماری مسکونی سنتی اقلیم گرم و خشک در تامین روشنایی داخل

بررسی کارایی پنجره‌های معماری مسکونی سنتی اقلیم گرم و خشک در تامین روشنایی داخل

Daylighting Efficacy of Windows in Traditional Residential Buildings of Hot-arid Climate of Iran

پدیدآور: معصومه تكفّلي

استاد راهنما: دکتر مصطفی کیانی

استاد راهنمای بخش عملی: دکتر ریما فیاض

استاد مشاور: دکتر مجتبی مهدوی نیا

دانشگاه هنر تهران، 1394

چکیده:ی
در طول تاریخ، طراحی ساختمان با هدف بهره‌گیری بهینه از نور روز، همواره مورد توجه معماران بوده است، اما با رواج روشنایی مصنوعی،که امکان روشن کردن فضاهای داخلی را به‌وجود آورد، استفاده از نور طبیعی روز مورد غفلت قرار گرفت. تجربه صدساله اخیر نشان داد که نیاز فیزیکی و روانی انسان به نور روز، بسیار عمیق تر و اساسی‌تر از تأمین روشنایی با استفاده از نیروی برق است. روشنایی روز در ساختمان که به یک موضوع حیاتی برای معماران و محققان تبدیل شده است، بر چیدمان فضاها و آسایش بصری و حرارتی ساکنین و مصرف انواع سوخت برای تولید انرژی الکترکی، تاثیر می گذارد. در این پایان‌نامه با هدف شناسایی تأثیر ترکیب و جانمایی شیشه های رنگی و شفاف در نورگیر و به خصوص اُرُسی، روی شدت روشنایی فضای داخلی ساختمان های مسکونی اقلیم گرم و خشک ایران، خانه زینت‌الملک در شیراز به عنوان نمونه موردی بررسی شد. پس از معرفی مباحث پایان‌نامه در فصل اول، فصل دوم به تعریف مفاهیم کلی و ارائه خلاصه‌ای از پژوهش‌های پیشین می‌پردازد. در ادامه، این پایان‌نامه در سه مرحله صورت گرفت. در مرحله اول با اندازه‌گیری روشنایی گنبد آسمان شهر شیراز، و روشنایی داخلی خانه زینت‌الملک، اطلاعات لازم جهت شبیه-سازی کامپیوتری تکمیل گشت. در فصل سوم نیز پس از معرفی شهر شیراز و خانه زینت‌الملک، نمودارهای روشنایی اندازه‌گیری شده آسمان شیراز و تالار خانه زینت‌الملک ارائه شده‌است. در مرحله دوم شبیه‌سازی شرایط موجود تالار اصلی خانه زینت‌الملک، از اطلاعات انداز‌گیری‌شده جهت کالیبره کردن‌ مدل استفاده شد، که در فصل چهارم پایان‌نامه شرایط شبیه‌سازی و نتایج روشنایی کالیبره شده در نرم‌افزار ارائه شد. در مرحله آخر نیز، با اعمال تغییرات در شیشه‌های رنگی اُرسی و آینه‌کاری جدار داخلی، در مدل شبیه‌سازی شده، نتایج با وضع موجود مقایسه شد که در فصل پنجم به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه‌سازی‌ها حاکی از آن بود که معماران خانه‌های سنتی، در طراحی اُرسی و فضای داخلی، علاوه بر بحث زیبایی شناسی بنا، جنبه‌های دیگری را نیز مانند روشنایی و آسایش بصری، آسایش حرارتی داخلی، در نظر می‌گرفتند. در نهایت در فصل ششم، با توجه به نتایج به دست آمده، یک ویلای مسکونی مدرن، در شهر شیراز طراحی شده است که سعی شده در روشنایی آن از ساختار اُرسی الهام گرفته شود.

کلمات کلیدی: معماری پایدار ، نور روز، پنجره سنتی، شیشه رنگی، خیرگی

[toranj_button text=”دانلود منابع مورد استفاده” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs7.picofile.com%2Ffile%2F8390782634%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B9.pdf.html|||”]
[toranj_button text=”دانلود فهرست مطالب” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs7.picofile.com%2Ffile%2F8390782526%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8.pdf.html|||”]

برای دریافت فایل تمام متن پایان نامه از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید.ی

در قسمت موضوع، عنوان پایان نامه را ذکر کنید.ب

    نام شما (required)

    ایمیل شما (required)

    موضوع

    پیام شما