تک صفحه سنتی

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”80″][dfd_single_image image=”82″][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”35″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”35″ screen_tablet_spacer_size=”35″ screen_mobile_spacer_size=”35″][dfd_heading enable_delimiter=”” title_google_fonts=”yes” title_custom_fonts=”font_family:Lalezar%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic” subtitle_google_fonts=”yes” subtitle_custom_fonts=”font_family:Dana%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” style=”style_02″ subtitle=”شما شایسته دریافت بهترین سایت برای وب سایت خود هستید” title_font_options=”tag:h3|font_size:45″ subtitle_font_options=”tag:h6|font_size:20″ title_responsive=”line_height_tablet:40|font_size_mobile:24|line_height_mobile:34|letter_spacing_mobile:5″ subtitle_responsive=”line_height_tablet:20|line_height_mobile:20″]قالب وردپرس رونبی

[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”20″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”20″ screen_tablet_spacer_size=”20″ screen_mobile_spacer_size=”20″]

ما تیمی از توسعه دهندگان وب و علاقه مندان با تفکر آزاد از تهران هستیم. ما بهترین مهارت ها و ایده های خود را با هم ترکیب می کنیم تا محصولی را ارائه دهیم که واقعاً ارزش توجه شما را دارد و باعث تغییر طرز فکر شما درباره طراحی ، ساختار ، رنگ و خود وب سایت می شود.

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”80″]
[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”180″ screen_mobile_spacer_size=”80″]
[dfd_heading delimiter_style=”image” delimiter_margin=”margin-top:20px;” delimiter_image=”83″ style=”style_02″ subtitle=”مدیریت سایت با رونبی” title_font_options=”tag:h4|font_size:30″ subtitle_font_options=”tag:h6|font_size:25″ title_responsive=”font_size_tablet:26|line_height_tablet:40|font_size_mobile:24|line_height_mobile:34|letter_spacing_mobile:1″ subtitle_responsive=”line_height_mobile:20″]راه حل های اختصاصی

[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”10″ screen_tablet_spacer_size=”10″ screen_mobile_spacer_size=”10″]

کار شما قرار است قسمت بزرگی از زندگی شما را پر کند و تنها راه رضایت واقعی انجام کاری است که فکر می کنید کار بزرگی است. و تنها راه انجام کارهای بزرگ ، دوست داشتن کاری است که انجام می دهید. و مانند هر رابطه عالی ، با گذشت سالها بهتر می شود.

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”40″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”40″ screen_tablet_spacer_size=”30″ screen_mobile_spacer_size=”30″][dfd_button direction_slide=”dfd-bottom-to-top” button_text=”مشاهده اطلاعات بیشتر” buttom_link_src=”url:%23|||” text_color=”#232323″ background=”#f4f4f4″ hover_background=”#838861″ border=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:0px;|border-color:#838861;” hover_border=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:0px;|border-color:#838861;” style=”style_2″ padding_left=”35″ padding_right=”35″ box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” title_font_options=”line_height:47″][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”180″ screen_mobile_spacer_size=”75″]
[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”100″ screen_tablet_spacer_size=”180″ screen_mobile_spacer_size=”80″][dfd_single_image image=”86″][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”100″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”100″ screen_tablet_spacer_size=”90″ screen_mobile_spacer_size=”80″]
[dfd_info_box hover_animation=”hover-up-icon” read_more=”more” readmore_style=”read-more-09″ readmore_text=”اطلاعات بیشتر” icon=”dfd-icon-bulb_2″ readmore_show=”yes” style=”style-03″ layout=”layout-01″ title_font_options=”tag:div” subtitle_font_options=”tag:div|font_style_italic:1″ font_options=”tag:div” title=”طراحی منحصر به فرد” subtitle=”راه حل های شارپ برای وب” icon_size=”23″ icon_bg_size=”90″ border_radius=”500″ hover_icon_bg=”#838861″ link=”url:%23|||” line_hide=”yes” content_under_offset=”15″ read_more_color=”#8a8f6a” read_more_hover_color=”#8a8f6a”]طراح بودن یک قدم فراتر از تلاش برای ایجاد احساسات ، تلاش برای ایجاد واکنش است.[/dfd_info_box][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_tablet_spacer_size=”180″ screen_normal_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”80″]
[dfd_info_box hover_animation=”hover-up-icon” read_more=”more” readmore_style=”read-more-09″ readmore_text=”اطلاعات بیشتر” icon=”dfd-icon-settings_1″ readmore_show=”yes” style=”style-03″ layout=”layout-01″ title_font_options=”tag:div” subtitle_font_options=”tag:div|font_style_italic:1″ font_options=”tag:div” title=”سفارشی سازی آسان” subtitle=”به راحتی نیاز خود را تهیه کنید” hover_icon_bg=”#838861″ icon_size=”23″ icon_bg_size=”90″ link=”url:%23|||” line_hide=”yes” content_under_offset=”15″ read_more_color=”#8a8f6a” read_more_hover_color=”#8a8f6a”]طراح بودن یک قدم فراتر از تلاش برای ایجاد احساسات ، تلاش برای ایجاد واکنش است.[/dfd_info_box][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_tablet_spacer_size=”180″ screen_normal_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”50″]
[dfd_info_box hover_animation=”hover-up-icon” read_more=”more” readmore_style=”read-more-09″ readmore_text=”اطلاعات بیشتر” icon=”dfd-icon-cup” readmore_show=”yes” style=”style-03″ layout=”layout-01″ title_font_options=”tag:div” subtitle_font_options=”tag:div|font_style_italic:1″ font_options=”tag:div” title=”ایده های خلاقانه” subtitle=”ایده کامل را شکل دهید” icon_size=”23″ icon_bg_size=”90″ border_radius=”500″ hover_icon_bg=”#838861″ link=”url:%23|||” line_hide=”yes” content_under_offset=”15″ read_more_color=”#8a8f6a” read_more_hover_color=”#8a8f6a”]طراح بودن یک قدم فراتر از تلاش برای ایجاد احساسات ، تلاش برای ایجاد واکنش است.[/dfd_info_box][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_tablet_spacer_size=”180″ screen_normal_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”50″]
[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”60″ screen_mobile_spacer_size=”80″][dfd_heading delimiter_style=”image” delimiter_margin=”margin-top:20px;” delimiter_image=”83″ style=”style_02″ subtitle=”از آزادی کامل لذت ببرید” title_font_options=”tag:h4″ subtitle_font_options=”tag:h6|font_size:20″ title_responsive=”font_size_tablet:26|line_height_tablet:40|font_size_mobile:24|line_height_mobile:34|letter_spacing_mobile:1″ subtitle_responsive=”line_height_mobile:20″]ویژگی های قدرتمند

[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_tablet_spacer_size=”10″ screen_mobile_spacer_size=”10″ screen_normal_spacer_size=”10″]

کار شما قرار است قسمت بزرگی از زندگی شما را پر کند و تنها راه رضایت واقعی انجام کاری است که فکر می کنید کار بزرگی است. و تنها راه انجام کارهای بزرگ ، دوست داشتن کاری است که انجام می دهید. و مانند هر رابطه عالی ، با گذشت سالها بهتر می شود.

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”40″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”40″ screen_tablet_spacer_size=”30″ screen_mobile_spacer_size=”30″][dfd_button direction_slide=”dfd-bottom-to-top” button_text=”مشاهده اطلاعات بیشتر” buttom_link_src=”url:%23|||” text_color=”#232323″ background=”#f4f4f4″ hover_background=”#838861″ border=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:0px;|border-color:#838861;” hover_border=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:0px;|border-color:#838861;” style=”style_2″ padding_left=”35″ padding_right=”35″ box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” title_font_options=”line_height:47″][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”75″]
[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”30″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”80″ screen_tablet_spacer_size=”80″ screen_mobile_spacer_size=”80″][dfd_single_image image=”1583″][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”35″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”35″ screen_tablet_spacer_size=”25″ screen_mobile_spacer_size=”25″][dfd_animated_text alignment=”text-center” title_custom_fonts=”font_family:Aviny%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” pref_post_custom_fonts=”font_family:Aviny%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” prefix_color=”#ffffff” title_google_fonts=”yes” pref_post_google_fonts=”yes” type_speed=”30″ postfix_color=”#212121″ style=”typed” prefix=”رونبی وردپرس شگفت انگیز است در” text_fields=”%5B%7B%22text_field%22%3A%22%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%2F%20%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%88%D8%B1%DA%A9%22%2C%22text_field_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text_field_background%22%3A%22%23212121%22%7D%2C%7B%22text_field%22%3A%22%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A8%22%2C%22text_field_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text_field_background%22%3A%22%23212121%22%7D%5D” title_font_options=”font_size:27|line_height:40|letter_spacing:0″ pref_post_font_options=”font_size:27|letter_spacing:0″ prefix_postfix_responsive=”line_height_tablet:40|line_height_mobile:40″ text_responsive=”line_height_tablet:40|line_height_mobile:40″ mobile_min_height=”120″][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”30″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”30″ screen_tablet_spacer_size=”30″ screen_mobile_spacer_size=”30″][dfd_single_image image=”68″][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”55″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”55″ screen_tablet_spacer_size=”55″ screen_mobile_spacer_size=”45″]
[dfd_new_share_module enable_facebook_share=”yes” enable_twitter_share=”yes” enable_linkedin_share=”yes” enable_pinterest_share=”yes” general_border_style=”solid” general_border_color=”rgba(255,255,255,0.2)” single_font_size=”13″ enable_googleplus_share=”yes” main_style=”style-5″]
[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”75″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”75″ screen_tablet_spacer_size=”75″ screen_mobile_spacer_size=”40″]

© کلیه حقوق برای طراحی آرشا محفوظ است

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”30″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”30″ screen_tablet_spacer_size=”40″ screen_mobile_spacer_size=”40″]