اسکرول عمودی

[dfd_side_by_side_slider][dfd_side_by_side_right][dfd_side_by_side_slide slide_bg_check=”column-background-dark” dfd_sbs_responsive_enable=”dfd-sbs-responsive-enable” css=”.vc_custom_1502190040204{padding-right: 20% !important;padding-left: 15% !important;background: #ffffff url(http://arshawebdesign.com/p-roneby/wp-content/uploads/2017/04/onerow.jpg?id=80) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” sbs_responsive_styles=”padding_left_desktop:20|padding_right_desktop:30|padding_left_tablet:20|padding_right_tablet:20|padding_left_mobile:20|padding_right_mobile:20″][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”90″]
[dfd_heading content_alignment=”text-right” delimiter_settings=”border-bottom-style:solid;|border-bottom-width:10px;|width:230px;|border-bottom-color:#858f70;” delimiter_margin=”margin-top:25px;” style=”style_01″ title_font_options=”tag:h5|font_size:50|color:%23ffffff|line_height:55|letter_spacing:0″ subtitle_font_options=”tag:h3″ title_responsive=”font_size_desktop:44|line_height_desktop:50|font_size_tablet:58|line_height_tablet:64|font_size_mobile:30|line_height_mobile:40″]آشنایی با
قالب چندمنظوره
وردپرس رونبی

[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”15″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”15″ screen_tablet_spacer_size=”15″ screen_mobile_spacer_size=”15″]

ما تیمی از توسعه دهندگان وب و علاقه مندان به تفکر آزاد از تهران هستیم. ما بهترین مهارت ها و ایده های خود را با هم ترکیب می کنیم تا محصولی را ارائه دهیم که واقعاً ارزش توجه شما را دارد و باعث تغییر طرز فکر شما درباره طراحی ، ساختار ، رنگ و خود وب سایت می شود.

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”35″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”35″ screen_tablet_spacer_size=”35″ screen_mobile_spacer_size=”35″][dfd_button button_text=”مشاهده تمام ویژگی ها” alignment=”text-right” buttom_link_src=”url:%23|||” background=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_background=”#808f66″ border=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:3px;|border-color:#808f66;” hover_border=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:3px;|border-color:#808f66;” style=”style_1″ padding_left=”55″ padding_right=”55″ box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” title_font_options=”font_size:14″]
[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”90″][/dfd_side_by_side_slide][dfd_side_by_side_slide css=”.vc_custom_1494399803275{background: #ffffff url(http://arshawebdesign.com/p-roneby/wp-content/uploads/2017/05/221.jpg?id=9) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”600″ screen_mobile_spacer_size=”400″][/dfd_side_by_side_slide][dfd_side_by_side_slide slide_bg_check=”column-background-dark” dfd_sbs_responsive_enable=”dfd-sbs-responsive-enable” css=”.vc_custom_1502190061325{padding-right: 20% !important;padding-left: 20% !important;background: #353535 url(http://arshawebdesign.com/p-roneby/wp-content/uploads/2017/04/threerow.jpg?id=81) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” sbs_responsive_styles=”padding_left_desktop:20|padding_right_desktop:30|padding_left_tablet:20|padding_right_tablet:20|padding_left_mobile:20|padding_right_mobile:20″][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”90″][dfd_heading content_alignment=”text-right” delimiter_settings=”border-bottom-style:solid;|border-bottom-width:10px;|width:230px;|border-bottom-color:#858f70;” delimiter_margin=”margin-top:25px;” style=”style_01″ title_font_options=”tag:h5|font_size:50|color:%23ffffff|line_height:55|letter_spacing:0″ subtitle_font_options=”tag:h3″ title_responsive=”font_size_desktop:44|line_height_desktop:50|font_size_tablet:58|line_height_tablet:64|font_size_mobile:30|line_height_mobile:40″]ویدئو
ارائه ما

[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”15″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”15″ screen_tablet_spacer_size=”15″ screen_mobile_spacer_size=”15″]

وقتی یک نجار یک کشوی زیبا درست می کنید ، قرار نیست از یک تخته سه لا در پشت استفاده کنید. شما از یک تکه چوب زیبا در پشت استفاده خواهید کرد. برای اینکه شما شب بخوبی بخوابید ، زیبایی و کیفیت باید در تمام طول انجام شود.

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”90″][/dfd_side_by_side_slide][dfd_side_by_side_slide slide_bg_check=”column-background-dark” css=”.vc_custom_1494400046651{background-image: url(http://arshawebdesign.com/p-roneby/wp-content/uploads/2017/05/8.jpg?id=14) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”600″ screen_mobile_spacer_size=”400″][/dfd_side_by_side_slide][dfd_side_by_side_slide slide_bg_check=”column-background-dark” dfd_sbs_responsive_enable=”dfd-sbs-responsive-enable” css=”.vc_custom_1605479939039{padding-right: 20% !important;padding-left: 20% !important;background-image: url(http://arshawebdesign.com/p-roneby/wp-content/uploads/2020/11/12.png?id=1337) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” sbs_responsive_styles=”padding_left_desktop:20|padding_right_desktop:30|padding_left_tablet:20|padding_right_tablet:20|padding_left_mobile:20|padding_right_mobile:20″][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”90″]
[dfd_heading content_alignment=”text-right” delimiter_settings=”border-bottom-style:solid;|border-bottom-width:7px;|width:80px;|border-bottom-color:#858f70;” delimiter_margin=”margin-bottom:25px;” style=”style_03″ heading_margin=”margin-bottom:27px;” title_font_options=”tag:h5|font_size:30|color:%23ffffff|line_height:35|letter_spacing:0″ subtitle_font_options=”tag:h3″ title_responsive=”font_size_desktop:26|line_height_desktop:30″]آدرس دفتر[/dfd_heading]

تهران ، خیابان ولیعصر ، مجتمع تجاری ولیعصر

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”25″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”25″ screen_tablet_spacer_size=”25″ screen_mobile_spacer_size=”30″]
[dfd_heading content_alignment=”text-right” delimiter_settings=”border-bottom-style:solid;|border-bottom-width:7px;|width:80px;|border-bottom-color:#858f70;” delimiter_margin=”margin-bottom:25px;” style=”style_03″ heading_margin=”margin-bottom:27px;” title_font_options=”tag:h5|font_size:30|color:%23ffffff|line_height:35|letter_spacing:0″ subtitle_font_options=”tag:h3″ title_responsive=”font_size_desktop:26|line_height_desktop:30″]آدرس ما

[/dfd_heading]

آدرس : تهران ، خیابان ولیعصر ، طراحی آرشا

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”25″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”25″ screen_tablet_spacer_size=”25″ screen_mobile_spacer_size=”60″]
[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”25″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”25″ screen_tablet_spacer_size=”25″ screen_mobile_spacer_size=”30″][dfd_heading content_alignment=”text-right” delimiter_settings=”border-bottom-style:solid;|border-bottom-width:7px;|width:80px;|border-bottom-color:#858f70;” delimiter_margin=”margin-bottom:25px;” style=”style_03″ heading_margin=”margin-bottom:27px;” title_font_options=”tag:h5|font_size:30|color:%23ffffff|line_height:35|letter_spacing:0″ subtitle_font_options=”tag:h3″ title_responsive=”font_size_desktop:26|line_height_desktop:30″]ارسال پیام[/dfd_heading] [dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”50″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”50″ screen_tablet_spacer_size=”50″ screen_mobile_spacer_size=”50″]
[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”25″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”25″ screen_tablet_spacer_size=”25″ screen_mobile_spacer_size=”30″][dfd_heading content_alignment=”text-right” delimiter_settings=”border-bottom-style:solid;|border-bottom-width:7px;|width:80px;|border-bottom-color:#858f70;” delimiter_margin=”margin-bottom:25px;” style=”style_03″ heading_margin=”margin-bottom:27px;” title_font_options=”tag:h5|font_size:30|color:%23ffffff|line_height:35|letter_spacing:0″ subtitle_font_options=”tag:h3″ title_responsive=”font_size_desktop:26|line_height_desktop:30″]تلفن ما[/dfd_heading]

تلفن 1 : 09121234567

تلفن 2: 09121020030

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”50″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”50″ screen_tablet_spacer_size=”25″ screen_mobile_spacer_size=”30″]
[dfd_modal_box display_options=”on_click” button_text=”تماس با ما” button_size=”button_full_width” border=”border_style:solid|border_width:1|border_radius:3|border_color:rgba(255%2C255%2C255%2C0.14)” hover_border=”border_style:solid|border_width:1|border_radius:3|border_color:%23808f66″ overlay_bg=”rgba(35,35,35,0.9)” dark_bg=”bg” padding_left=”50″ padding_right=”50″ text_color=”#ffffff” text_hover_color=”#ffffff” background=”rgba(0,0,0,0.01)” hover_background=”#808f66″ box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” color_background=”rgba(0,0,0,0.01)”][dfd_heading enable_delimiter=”” style=”style_01″ title_font_options=”tag:h5|font_size:18|color:%23ffffff|line_height:40″ subtitle_font_options=”tag:h3″]با ما در تماس باشید

[/dfd_heading][dfd_user_form preset=”preset2″ fake_check_layout=”forms_04″ inner_border_width=”2″ outer_border_color=”#ffffff” use_google_fonts_input=”yes” use_google_fonts_placeholder=”yes” text_area_height=”10″ font_size=”14″ letter_spacing=”2″ btn_message=”ارسال پیام” use_google_fonts_button=”yes” check_layout=”forms_04.php” input_background=”rgba(255,255,255,0.01)” border_color=”#e8e8e8″ text_color=”#ffffff” custom_fonts_label=”font_family:IranSans%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” button_backgrond=”rgba(0,0,0,0.01)” hover_button_backgrond=”rgba(0,0,0,0.01)” button_color_text=”#ffffff” button_hover_color_text=”#808f66″ color_place=”rgba(255,255,255,0.8)” button_font_options=”font_style_bold:1″ check_layout_forms_04=”{“1“:{“email“:{“name“:“ایمیل“,“akismet_comment_author_email-1“:“1“,“required-1“:“1“}},“2“:{“text_name“:{“name“:“نام“,“required-1“:“1“,“akismet_comment_author-1“:“1“}},“3“:{“text_name“:{“name“:“موضوع“}},“5“:{“textarea_name“:{“name“:“پیام“}}}” custom_fonts_input=”font_family:IranYekan%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” custom_fonts_button=”font_family:IranSans%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]از: {{email-1}}
نام: {{text_name-2}}
موضوع: {{text_name-3}}
پیام:
{{textarea_name-5}}


این ایمیل از طریق فرم تماس با ما ارسال شده است

 

[/dfd_user_form][/dfd_modal_box][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”90″][/dfd_side_by_side_slide][/dfd_side_by_side_right][dfd_side_by_side_left][dfd_side_by_side_slide css=”.vc_custom_1605476431599{background-image: url(http://arshawebdesign.com/p-roneby/wp-content/uploads/2017/05/44.jpg?id=11) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”600″ screen_mobile_spacer_size=”400″][/dfd_side_by_side_slide][dfd_side_by_side_slide slide_bg_check=”column-background-dark” dfd_sbs_responsive_enable=”dfd-sbs-responsive-enable” css=”.vc_custom_1502189997364{padding-right: 15% !important;padding-left: 15% !important;background: #ffffff url(http://arshawebdesign.com/p-roneby/wp-content/uploads/2017/04/tworow.jpg?id=82) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” sbs_responsive_styles=”padding_left_desktop:30|padding_right_desktop:20|padding_left_tablet:20|padding_right_tablet:20|padding_left_mobile:20|padding_right_mobile:20″][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”90″]

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”25″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”0″ screen_mobile_spacer_size=”15″][dfd_heading content_alignment=”text-right” delimiter_settings=”border-bottom-style:solid;|border-bottom-width:7px;|width:80px;|border-bottom-color:#858f70;” delimiter_margin=”margin-top:25px;” style=”style_01″ title_font_options=”tag:h5|font_size:30|color:%23ffffff|line_height:40|letter_spacing:0″ subtitle_font_options=”tag:h3″ title_responsive=”font_size_desktop:26|line_height_desktop:30″]6 ماه پشتیبانی
کاملاً رایگان

[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”10″ screen_tablet_spacer_size=”10″ screen_mobile_spacer_size=”10″]

رونبی توسط متخصصان IT پشتیبانی می شود که راه حل های سریع و موثری را برای کمک به شما در زمینه وب سایت ارائه می دهند.

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”0″ screen_mobile_spacer_size=”25″]
[dfd_heading content_alignment=”text-right” delimiter_settings=”border-bottom-style:solid;|border-bottom-width:7px;|width:80px;|border-bottom-color:#858f70;” delimiter_margin=”margin-top:25px;” style=”style_01″ title_font_options=”tag:h5|font_size:30|color:%23ffffff|line_height:40|letter_spacing:0″ subtitle_font_options=”tag:h3″ title_responsive=”font_size_desktop:26|line_height_desktop:30″]سفارشی سازی
فوق العاده آسان

[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”10″ screen_tablet_spacer_size=”10″ screen_mobile_spacer_size=”10″]

مجموعه گزینه های قدرتمند اجازه می دهد تا تمام المان های قالب را استایل بدهید. مدیریت سایت را راحت و سریع می کند.

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”0″ screen_mobile_spacer_size=”25″]
[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”55″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”25″ screen_normal_spacer_size=”55″ screen_tablet_spacer_size=”55″ screen_mobile_spacer_size=”15″][dfd_heading content_alignment=”text-right” delimiter_settings=”border-bottom-style:solid;|border-bottom-width:7px;|width:80px;|border-bottom-color:#858f70;” delimiter_margin=”margin-top:25px;” style=”style_01″ title_font_options=”tag:h5|font_size:30|color:%23ffffff|line_height:40|letter_spacing:0″ subtitle_font_options=”tag:h3″ title_responsive=”font_size_desktop:26|line_height_desktop:30″]طرح بندی
زیبا و شیک

[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”10″ screen_tablet_spacer_size=”10″ screen_mobile_spacer_size=”10″]

شما ممکن است طرح از قبل ایجاد شده را پیدا کنید که بتوانید آن را تغییر دهید تا ظاهر دلخواه را بدست آورید یا برخی از ماژول های آن را کپی کنید.

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”55″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”25″ screen_normal_spacer_size=”55″ screen_tablet_spacer_size=”55″ screen_mobile_spacer_size=”15″][dfd_heading content_alignment=”text-right” delimiter_settings=”border-bottom-style:solid;|border-bottom-width:7px;|width:80px;|border-bottom-color:#858f70;” delimiter_margin=”margin-top:25px;” style=”style_01″ title_font_options=”tag:h5|font_size:30|color:%23ffffff|line_height:40|letter_spacing:0″ subtitle_font_options=”tag:h3″ title_responsive=”font_size_desktop:26|line_height_desktop:30″]امکانات
کاملاً پیشرفته

[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”10″ screen_tablet_spacer_size=”10″ screen_mobile_spacer_size=”10″]

طراحی بسیار شگفت انگیز و رابط کاربری آشنا کار با سایت شما را به یک تجربه خلاقانه شگفت انگیز تبدیل می کند.

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”0″ screen_mobile_spacer_size=”25″]
[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”90″][/dfd_side_by_side_slide][dfd_side_by_side_slide slide_bg_check=”column-background-dark” css=”.vc_custom_1605477390906{background-image: url(http://arshawebdesign.com/p-roneby/wp-content/uploads/2017/05/5.jpg?id=17) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”300″ screen_mobile_spacer_size=”250″][videoplayer line_hide=”yes” main_style=”style-2″ main_layout=”layout-4″ title=”بررسی ویدئو جدید” subtitle=”لذت بردن از راحتی” video_link=”https://www.aparat.com/v/ZvJBq” title_font_options=”tag:div|font_size:14|line_height:19.18|letter_spacing:0″ subtitle_font_options=”tag:div” fill_color_start=”#323232″ fill_color_end=”#323232″ bg_radius=”3″ lightbox_fill_color_start=”rgba(0,0,0,0.8)”][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”300″ screen_mobile_spacer_size=”250″][/dfd_side_by_side_slide][dfd_side_by_side_slide slide_bg_check=”column-background-dark” dfd_sbs_responsive_enable=”dfd-sbs-responsive-enable” css=”.vc_custom_1605478012199{padding-right: 15% !important;padding-left: 15% !important;background-image: url(http://arshawebdesign.com/p-roneby/wp-content/uploads/2017/04/18_3.jpg?id=144) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” sbs_responsive_styles=”padding_left_desktop:30|padding_right_desktop:20|padding_left_mobile:20|padding_right_mobile:20″][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”90″][dfd_heading delimiter_settings=”border-bottom-style:solid;|border-bottom-width:7px;|width:80px;|border-bottom-color:#858f70;” delimiter_margin=”margin-bottom:25px;” style=”style_03″ title_font_options=”tag:h5|font_size:30|color:%23ffffff|line_height:35|letter_spacing:0″ subtitle_font_options=”tag:h3″]گواهینامه ها[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”70″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”70″ screen_tablet_spacer_size=”70″ screen_mobile_spacer_size=”70″][dfd_carousel autoplay=”” screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ slider_type=”horizontal” arrows_position=”aside_offset” arrows_style=”style_2″ dots_style=”dfdemptyroundedold” arrows_vertical_offset=”-20″ arrows_hover_color=”#ffffff”][new_testimonials line_hide=”yes” main_style=”style-1″ main_layout=”layout-11″ title_font_options=”tag:div|font_size:15|line_height:25|letter_spacing:0″ subtitle_font_options=”tag:div|font_size:13″ image=”168″ author=”امیر اصغری” subtitle=”مدیر پروژه” description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد. ” content_font_options=”font_size:15″ quote_size=”24″ enabled_bg_decor=”enable” bg_size=”35″ bg_border_radius=”0″ bg_background=”rgba(0,0,0,0.01)” icon_offset_bottom=”5″][new_testimonials line_hide=”yes” main_style=”style-1″ main_layout=”layout-11″ title_font_options=”tag:div|font_size:15|line_height:25|letter_spacing:0″ subtitle_font_options=”tag:div|font_size:13″ image=”167″ author=”مهرداد عباسی” subtitle=”برنامه نویس” description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد. ” content_font_options=”font_size:15″ quote_size=”24″ enabled_bg_decor=”enable” bg_size=”35″ bg_border_radius=”0″ bg_background=”rgba(0,0,0,0.01)” icon_offset_bottom=”5″][new_testimonials line_hide=”yes” main_style=”style-1″ main_layout=”layout-11″ title_font_options=”tag:div|font_size:15|line_height:25|letter_spacing:0″ subtitle_font_options=”tag:div|font_size:13″ image=”169″ author=”رضا مهاجری” subtitle=”برنامه نویس” description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد. ” content_font_options=”font_size:15″ quote_size=”24″ enabled_bg_decor=”enable” bg_size=”35″ bg_border_radius=”0″ bg_background=”rgba(0,0,0,0)” icon_offset_bottom=”5″][/dfd_carousel][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”90″][/dfd_side_by_side_slide][dfd_side_by_side_slide css=”.vc_custom_1605518573427{background-image: url(http://arshawebdesign.com/p-roneby/wp-content/uploads/2017/04/101.jpg?id=170) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”]
[/dfd_side_by_side_slide][/dfd_side_by_side_left][/dfd_side_by_side_slider]