به زودی 2

[dfd_side_by_side_slider][dfd_side_by_side_left][dfd_side_by_side_slide slide_bg_check=”column-background-dark” dfd_sbs_responsive_enable=”dfd-sbs-responsive-enable” css=”.vc_custom_1506587833574{background-image: url(http://arshawebdesign.com/p-roneby/wp-content/uploads/2017/04/18_3.jpg?id=7) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” sbs_responsive_styles=”padding_left_desktop:30|padding_right_desktop:20|padding_left_tablet:20|padding_right_tablet:20|padding_left_mobile:20|padding_right_mobile:20″][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”90″][dfd_single_image image=”158″][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”35″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”35″ screen_tablet_spacer_size=”35″ screen_mobile_spacer_size=”35″][dfd_heading delimiter_style=”image” delimiter_margin=”margin-top:20px;” delimiter_image=”146″ style=”style_01″ subtitle=”ما تیمی از توسعه دهندگان و مشتاقان وب با تفکر خلاق و آزاد از تهران هستیم.” subheading_margin=”margin-top:20px;” title_font_options=”tag:h3″ subtitle_font_options=”tag:h3|font_size:15|font_style_italic:1″ title_responsive=”font_size_mobile:28|line_height_mobile:36″]سایت ما
بزودی آماده میشود

[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”20″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”20″ screen_tablet_spacer_size=”20″ screen_mobile_spacer_size=”20″][countdown datetime=”2021/05/20 15:00:00″ countdown_opts=”sweek,shr,smin,ssec” time_units_font_size=”14″ time_units_font_color=”rgba(255,255,255,0.5)” main_layout=”layout-1″ delim_color=”rgba(0,0,0,0.01)” font_options=”color:rgba(0%2C0%2C0%2C0)” units_font_options=”line_height:1|font_style_italic:1″ number_font_options=”font_size:45″ disable_ividers=”yes”][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”90″][/dfd_side_by_side_slide][dfd_side_by_side_slide slide_bg_check=”column-background-dark” dfd_sbs_responsive_enable=”dfd-sbs-responsive-enable” css=”.vc_custom_1502284796274{padding-right: 15% !important;padding-left: 15% !important;background: rgba(255,255,255,0.95) url(http://arshawebdesign.com/p-roneby/wp-content/uploads/2017/04/18_1.jpg?id=10) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;*background-color: rgb(255,255,255) !important;}” sbs_responsive_styles=”padding_left_desktop:30|padding_right_desktop:20|padding_left_tablet:20|padding_right_tablet:20|padding_left_mobile:20|padding_right_mobile:20″][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”90″][dfd_heading delimiter_style=”image” delimiter_margin=”margin-top:20px;” delimiter_image=”148″ style=”style_01″ subtitle=”ما برای روندهای جدید آماده هستیم و تمام روح خود را برای موفقیت شما به کار می بندیم.” subheading_margin=”margin-top:20px;” title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:h3|font_size:15|font_style_italic:1″ title_responsive=”font_size_mobile:38″]بررسی در رونبی

[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”15″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”15″ screen_tablet_spacer_size=”15″ screen_mobile_spacer_size=”15″]

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”90″][/dfd_side_by_side_slide][/dfd_side_by_side_left][dfd_side_by_side_right][dfd_side_by_side_slide slide_bg_check=”column-background-dark” dfd_sbs_responsive_enable=”dfd-sbs-responsive-enable” css=”.vc_custom_1502376624445{padding-right: 15% !important;padding-left: 15% !important;background: #ffffff url(http://arshawebdesign.com/p-roneby/wp-content/uploads/2017/04/18_4.jpg?id=13) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” sbs_responsive_styles=”padding_left_desktop:20|padding_right_desktop:30|padding_left_tablet:20|padding_right_tablet:20|padding_left_mobile:20|padding_right_mobile:20″][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”90″][dfd_heading delimiter_style=”image” delimiter_margin=”margin-top:20px;” delimiter_image=”148″ style=”style_01″ subtitle=”هر مشتری خاص است ، هر ایده ارزشمند است ، هر پروژه منحصر به فرد است.” subheading_margin=”margin-top:20px;” title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:h3|font_size:15|font_style_italic:1″]مطلع باشید

[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”15″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”15″ screen_tablet_spacer_size=”15″ screen_mobile_spacer_size=”15″][dfd_new_subscribe subscribe_module_placeholder=”ایمیل خود را وارد کنید” subscribe_module_feed_name=”Feedburner” border_radius=”3″ button_text=”اشتراک” button_background=”#808f66″ button_hover_background=”#646d55″ main_style=”style-2″ placeholder_font_options=”color:%23bcbcbc”][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”35″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”35″ screen_tablet_spacer_size=”35″ screen_mobile_spacer_size=”35″]

ما بهترین مهارت ها و ایده های خود را با هم ترکیب می کنیم تا محصولی را ارائه دهیم که واقعاً ارزش توجه شما را دارد و باعث تغییر طرز فکر شما درباره طراحی ، ساختار ، رنگ و خود وب سایت می شود.

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”90″][/dfd_side_by_side_slide][dfd_side_by_side_slide slide_bg_check=”column-background-dark” dfd_sbs_responsive_enable=”dfd-sbs-responsive-enable” css=”.vc_custom_1502285613774{padding-right: 15% !important;padding-left: 15% !important;background-image: url(http://arshawebdesign.com/p-roneby/wp-content/uploads/2017/04/18_2.jpg?id=14) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” sbs_responsive_styles=”padding_left_desktop:20|padding_right_desktop:30|padding_left_tablet:20|padding_right_tablet:20|padding_left_mobile:20|padding_right_mobile:20″][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”90″][dfd_heading delimiter_style=”image” delimiter_margin=”margin-top:20px;” delimiter_image=”146″ style=”style_01″ subtitle=”ما تیمی از توسعه دهندگان و مشتاقان وب با تفکر خلاق و آزاد از تهران هستیم.” subheading_margin=”margin-top:20px;” title_font_options=”tag:h3″ subtitle_font_options=”tag:h3|font_size:15|font_style_italic:1″ title_responsive=”font_size_desktop:43|font_size_mobile:28|line_height_mobile:36″]شما میتوانبد
برای ما پیام بگذارید

[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”10″ screen_tablet_spacer_size=”10″ screen_mobile_spacer_size=”10″]

آدرس : تهران ، خیابان ولیعصر ، طراحی آرشا

آدرس دفتر : تهران ، خیابان ولیعصر ، مجتمع تجاری ولیعصر

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”25″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”25″ screen_tablet_spacer_size=”25″ screen_mobile_spacer_size=”25″]

تلفن 1 : 09121234567

تلفن 2 : 09121020030

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”25″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”25″ screen_tablet_spacer_size=”25″ screen_mobile_spacer_size=”25″] [dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”35″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”35″ screen_tablet_spacer_size=”35″ screen_mobile_spacer_size=”35″][dfd_new_social_accounts icon_font_size=”16″ sliding_direction=”top_to_bottom” main_style=”style-2″ dfd_social_networks=”%5B%7B%22dfd_social_networks_sel%22%3A%22soc_icon-deviantart%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22dfd_social_networks_sel%22%3A%22soc_icon-digg%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22dfd_social_networks_sel%22%3A%22soc_icon-dribbble%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22dfd_social_networks_sel%22%3A%22soc_icon-evernote%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%5D”][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”35″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”35″ screen_tablet_spacer_size=”35″ screen_mobile_spacer_size=”35″][dfd_modal_box display_options=”on_click” module_animation=”transition.fadeIn” button_text=”فرم تماس” border=”border_style:none|border_radius:3″ hover_border=”border_style:none|border_radius:3″ overlay_bg=”rgba(38,38,38,0.93)” modal_box_width=”1000″ dark_bg=”bg” color_background=”rgba(0,0,0,0.01)” padding_left=”35″ padding_right=”35″ box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)”][dfd_heading enable_delimiter=”” style=”style_01″ title_font_options=”tag:h2|font_size:42″ subtitle_font_options=”tag:h3″ title_responsive=”font_size_mobile:34″]با ما در تماس باشید

[/dfd_heading][dfd_user_form preset=”preset2″ fake_check_layout=”forms_05″ inner_border_width=”2″ outer_border_color=”#e8e8e8″ use_google_fonts_input=”yes” use_google_fonts_placeholder=”yes” text_area_height=”10″ btn_text_transform=”uppercase” font_size=”14″ btn_message=”ارسال پیام” use_google_fonts_button=”yes” check_layout=”forms_05.php” input_background=”rgba(0,0,0,0.01)” border_color=”#e8e8e8″ button_backgrond=”rgba(0,0,0,0.01)” hover_button_backgrond=”rgba(0,0,0,0.01)” button_color_text=”#ffffff” button_hover_color_text=”#808f66″ check_layout_forms_05=”{“1“:{“email“:{“required-1“:“1“,“akismet_comment_author_email-1“:“1“,“name“:“ایمیل“}},“2“:{“text_name“:{“akismet_comment_author-1“:“1“,“required-1“:“1“,“name“:“نام“}},“3“:{“text_name“:{“required-1“:“1“,“name“:“موضوع“}},“4“:{“textarea_name“:{“name“:“پیام“}}}” custom_fonts_label=”font_family:IranSans%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” button_font_options=”font_style_bold:1″ color_place=”rgba(255,255,255,0.8)” custom_fonts_input=”font_family:IranYekan%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” custom_fonts_button=”font_family:IranSans%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]From: {{email-1}}

name: {{text_name-2}}
Subject: {{text_name-3}}

Message Body:
{{textarea_name-4}}


This e-mail was sent from a contact form

[/dfd_user_form][/dfd_modal_box][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”0″ screen_normal_resolution=”1025″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”0″ screen_tablet_spacer_size=”100″ screen_mobile_spacer_size=”90″][/dfd_side_by_side_slide][/dfd_side_by_side_right][/dfd_side_by_side_slider]