دپارتمان انرژی -آموزش های رایگان

آموزش تحلیل اقلیم با پلاگین لیدی باگ (Climate Analysis with Ladybug)

قسمت اول -دریافت و دانلود داده های آب و هوایی

قسمت دوم – استخراج اطلاعات از داده های آب و هوایی

قسمت سوم- بررسی آسایش حرارتی در فضای بیرون

قسمت چهارم- بررسی سایه اندازی در محیط خارج

آموزش تحلیل داده‌های آب و هوایی با نرم افزار  (Climate consultant)