پاسخ به: خطاهای رایج در Honeybee & Ladybug

#4605
milad heiranipourmilad heiranipour
مدیر کل
@miladheirani

سلام
برای رفع این مشکل شما باید خروجی annual _analysis_file رو به ورودی کامپونت read_annual_result_1 اتصال بدید.