پاسخ به: خطاهای رایج در Honeybee & Ladybug

#4603
reza rezareza reza
عضو عادی
@reza-reza

<p dir=”ltr”>1. Solution exception:Could not find file ‘C:\Program Files\Rhino 6\System\annual analysis’.</p>
<p dir=”ltr”></p>
<p dir=”ltr”>سلام من تو قسمت خروجی گرفتن از داده ها ، در کامپوننت honeybee read annual realsult</p>
<p dir=”ltr”>به ارور بالا برخوردم ، راه حلی برای این مشکل هست؟</p>