دپارتمان انرژی -تشریح روند ممیزی انرژی در ساختمان

[toranj_title style=”lined” title=”تشریح روند ممیزی انرژی در ساختمان”]

دپارتمان انرژی استودیو آرکی فب با چندین سال تجربه در حوزه انرژی و انجام پروژه های گوناگون با بخش های مختلف اداری، تجاری، بانکی و شهرداری ها آماده ارائه خدمات ممیزی انرژی در سراسر ایران می باشد.
انجام ممیزی های انرژی با بهره گیری ازنفرات باتجربه و استفاده از تجهیزات اندازه گیری مدرن می باشد. گزارش های تهیه شده مبتنی برممیزی انرژی علاوه بر تعیین میزان هدر رفت انرژی، پتانسیل های هدر رفت انرژی را مشخص کرده و راهکارهای مناسبی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه میکند.

[toranj_title style=”lined” heading=”h4″ title=”خدمات ممیزی انرژی”]

مشاوره مصرف انرژی                                     ممیزی قبوض آب و برق و گاز                                  نصب تجهیزات مانیتورینگ

اندازه گیری مصرف انرژی                                تحلیل نرم افزاری                                                 تهیه گزارش فنی

گزارش گیری مصرف انرژی                              ارایه راهکارهای بهینه                                            تهیه گزارش توجیهی

آنالیز مصرف انرژی                                        مانیتورینگ مصرف انرژی                                        بازطراحی فرآیند ها

[toranj_title style=”lined” heading=”h4″ title=”معرفی شاخص ها، روش ها و تجهیزات ممیزی انرژی”]

ممیزی انرژی مجموعه اقداماتی است که جهت شناسایی، چگونگی مقادیر و موقعیت های مصرف انرژی در یک واحد مصرف کننده انرژی و یا در طول یک فعالیت و فرآیند خاصی انجام می شود و در طی آن فرصت ها و امکانات صرفه جویی انرژی مشخص شده و ارزیابی می گردد ممیزی انرژی بطور دقیق بالانس انرژی در جریان و انرژی خروجی از واحد مصرف کننده است.
برای دستیابی به نتایج مطلوب در ممیزی انرژی، شناخت کافی ممیز از فرآیند و نحوه تولید محصول و آگاهی از نقاط کلیدی و پرمصرف در پروسه تولید لازم است و ممیز می تواند بر پایه این دانسته‌ها، سریعتر، بهتر و کاملتر به اهداف تعیین شده دست یابد. بطورکلی فواید و نتایج ممیزی انرژی را می‌توان بصورت زیر برشمرد.
1- تعیین مصرف انرژی خط مبنای سازمان و به کمیت درآوردن مصارف تشخیص الگوهای اجرایی و عملیات کاری مورد استفاده در سازمان
2-شناخت وضعیت ساختمانها، تاسیسات،فرایندها؛ خطوط تولید، واحدهای جانبی و تجهیزات و دستگاههای سازمان
3-تعیین فرصتهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تهیه روشهای اجرایی اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی
4-تعیین مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب
5-تهیه روش ها و دیتایل های اجرایی اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی
6-برآورد میزان هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری اولیه جهت بهبود کارایی انرژی و تعیین دوره‌های بازگشت سرمایه
7-امکان تعیین اهداف صحیح و متناسب جهت استقرار سیستم مدیریت انرژی در سازمان

[toranj_title style=”lined” heading=”h4″ title=” سطوح ممیزی انرژی”]

مطابق با استاندارد ISO 50002 ممیزی انرژی در سه سطح متفاوت و با توجه به نیاز هر سازمان توسط دپارتمان انرژی استودیو آرکی فب قابل انجام است. البته ممکن است در برخی از سازمان ها، جزییات ممیزی انرژی در بین سطوح ۱ الی ۳ قرار گیرد. سطح ۱ حداقل جزییات لازم برای ممیزی انرژی را در بر می‌گیرد و سطح ۳ جامع و کاملترین سطح ممیزی می‌باشد. سطح مناسب جزییات مورد نیاز برای ممیزی انرژی، با توجه به هدف ممیزی، مصارف و استفاده از انرژی و منابع در دسترس برای ممیزی تعیین می گردد.
به عنوان یک فعالیت مقدماتی برای ممیزی، لازم است داده های در دسترس برای ممیزی انرژی مشخص و اینکه آیا داده‌ها برای انجام سطح بالاتری از ممیزی کافی است، مشخص گردد و اگر اندازه‌گیری تکمیلی لازم باشد، محدوده و وسعت آن تعیین گردد. جهت انجام ممیزی سطح ۲ و ۳ لازم است با توجه به تغییرات سالانه انرژی مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها، تعرفه‌ کنونی و یا تعرفه مرجع هزینه های انرژی برای تحلیل های اقتصادی مشخص گردد.

جهت انجام ممیزی انرژی لازم است ابتدا برنامه‌ریزی جهت انجام ممیزی انرژی انجام شود و سپس برنامه جمع‌آوری داده‌ها با توجه به جزییات ممیزی انرژی مشخص گردد که لازم است این موضوع در جلسه شروع پروژه نهایی گردد و بعد از آن جمع‌آوری داده‌ها و انجام امور میدانی بعمل می‌آید و در ادامه تحلیلهای لازم و محاسبات انجام می‌شود و در نهایت گزارش نهایی تهیه و جلسه پایانی پروژه بمنظور ارائه نتایج و دستاوردهای پروژه برگزار می‌گردد.

[toranj_title style=”lined” heading=”h4″ title=”برنامه‌ریزی ممیزی انرژی”]

جهت انجام ممیزی انرژی، باید دامنه فعالیتهای اجرای کار براساس شرایط استاندارد مشخص گردد و در این زمینه لازم است در مرحله برنامه‌ریزی، موارد ذیل برای ممیزی انرژی مشخص گردد.

هدف ممیزی

مرز پروژه

اهداف، نیازها و انتظارات مشتری

میزان جزییات مورد نیاز و سطح انجام ممیزی

معیارهای ارزیابی فرصتهای صرفه‌جویی انرژی

تعهدات زمانی و مدت زمان انجام ممیزی

شخص مسئول برای فرایند ممیزی انرژی

اعضای تیم ممیزی انرژی

[toranj_title style=”lined” heading=”h4″ title=”برنامه اندازه‌گیری داده‌ها”]

اندازه‌گیری داده‌های انرژی و عملکردی، شامل طیف وسیعی از اطلاعات می‌باشد، که با توجه به اهداف، سطح و جزییات ممیزی انرژی مورد نظر، جمع‌آوری داده‌ها می‌تواند مشتمل بر بازدید از سایت، بررسی میزان تولید، توزیع و مصارف انرژی براساس اطلاعات عمومی نظیر قبوض و لاگ‌شیتهای واحدهای مختلف و یا مشاهده میترها و تجهیزات اندازه‌گیری و در نهایت بهره‌گیری از انواع تجهیزات اندازه‌گیری پرتابل و برداشت اطلاعات فرایندی و مصارف انرژی با استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری پیشرفته باشد.

بطور کلی در این قسمت موارد زیر مشخص می‌گردد.

1- لیستی از نقاط اندازه­ گیری و میترها و ابزاردقیق موجود در سایت و فرایندهای مرتبط با آن

2- مشخص کردن نقاط اندازه­ گیری تکمیلی و وسایل اندازه­ گیری مناسب، فرایندهای مرتبط و چگونگی نصب تجهیزات اندازه‌گیری پرتابل

3-مدت زمان و فواصل زمانی اندازه‌گیری، روش انجام، چگونگی امکان خاموش کردن و یا تغییر بار تجهیزات انرژی‌بر

4-مشخص کردن دوره‌های کارکرد کامل سازمان، برنامه تعمیرات واحدها

5-افراد مسئول برای انجام اندازه ­گیری در سازمان و مشاور انرژی

6-دقت مورد نیاز و میزان تکرار پذیری های لازم برای اندازه ­گیری ­ها

[toranj_title style=”lined” heading=”h4″ title=”جلسه شروع پروژه”]

هدف از جلسه شروع، آشنایی ذی‌نفعان پروژه درباره اهداف، دامنه، محدودیت­ها، میزان جزییات ممیزی انرژی و توافق در رابطه با تمهیدات مورد نظر ممیزی انرژی است. البته ممکن است با توجه به سطح ممیزی جلسه شروع پروژه از یک هماهنگی ساده بین نمایندگان کارفرما ومشاور انرژی تا یک جلسه جامع با حضور تمام ذی‌نفعان و مسئولین پروژه باشد، در جلسه شروع پروژه هماهنگی های زیر بعمل خواهد آمد.
• تعیین نماینده سازمان جهت همکاری و همراهی تیم ممیزی انرژی
• انجام اطلاع‌رسانی به پرسنل و ذی‌نفعان سازمان و تعیین الزامات و مسئولیتهای هر یک و اطمینان از همکاری آنها
• تشریح هر گونه شرایط غیر معمول، تعمیرات و نگهداری و یا فعالیت های دیگری که در دوره انجام ممیزی انرژی پیش خواهد داد.
• معرفی مسئول تیم ممیزی انرژی به سازمان
• انجام هماهنگی های لازم با مجموعه‌های مختلف تولیدی و عملیاتی، حراست، امور اداری و مهندسی جهت دسترسی گروه ممیزی به قسمت های مختلف سازمان و ورود گروه و تجهیزات آنها به سازمان و انجام بررسیهای لازم
• تعیین قوانین و فرایندهای HSE، امنیتی و اضطراری
• تعیین دوره‌های بازدید پیشنهادی و برنامه­های اجرایی
• تعیین الزامات اندازه گیری های خاص در صورت نیاز
• تعیین روش نصب و راه اندازی تجهیزات اندازه­ گیری در صورت نیاز

[toranj_title style=”lined” heading=”h4″ title=”جمع‌آوری داده‌ها”]

جمع‌آوری داده‌ها، با همکاری کامل کارفرما و مشاور انرژی انجام می‌شود و در این مرحله لازم است که اطلاعات و آمار جامعی توسط کارفرما به مشاور انرژی ارائه گردد.
• ارائه لیست کاملی از سیستم ها، فرایندها و تجهیزات انرژی‌بر
• ارائه مشخصات و ویژگی های موضوعات و موارد مورد نظر جهت ممیزی
• ارائه داده‌های کنونی و سوابق سالهای گذشته به تفکیک حامل های انرژی مشتمل بر مصارف انرژی، متغیرهای مربوطه و اندازه‌گیری های انجام شده، لاگ‌شیتها و اطلاعات ثبت شده از دستگاه های اندازه‌گیری موجود در سایت، سیستمهای کنترل و انواع ابزاردقیق
• ارائه نقشه‌ها، اسناد طراحی، بهره‌برداری و نگهداری
• تعیین برنامه‌های آینده موثر بر مصرف انرژی نظیر افزایش و یا کاهش حجم تولید برنامه‌ریزی شده، تغییرات برنامه‌ریزی شده و یا تعویض و جایگزینی تجهیزات
• ارائه گزارش ممیزی‌های انرژی قبلی و یا سوابق مطالعات کارایی انرژی
• تعیین تعرفه‌های کنونی و مرجع بهای انرژی جهت انجام ارزیابی‌های اقتصادی با توجه به سطح جزییات ممیزی
• ارائه تمامی اطلاعات در رابطه با وضعیت و چگونگی مدیریت انرژی در سازمان
• ارائه و تشریح فرایند تولید و توضیحات اجمالی درخصوص مصارف انرژی و ساختار مدیریت انرژی سازمان

[toranj_title style=”lined” heading=”h4″ title=”امور میدانی”]

امور میدانی و انجام فعالیتهای برنامه‌ریزی شده در سایت مطابق با توافقات و محدوده مشخص شده برای ممیزی انرژی بعمل می‌آید و در این زمینه، ملاحظات ذیل مد نظر می‌باشد.
• انجام ممیزی منطبق بر محدوده مشخص شده
• بررسی چگونگی استفاده انرژی در سایت با توجه به دامنه، محدوده، هدف ممیزی و میزان جزئیات لازم
• درک تاثیر فعالیتهای روزمره و رفتار کاربران بر عملکرد انرژی
• بررسی ایده های اولیه، فرصت ها، تغییرات عملیاتی و یا تکنولوژیکی برای بهبود عملکرد انرژی

[toranj_title style=”lined” heading=”h4″ title=”تحلیل ها و محاسبات”]

بعد از اتمام امور میدانی و برداشت اطلاعات، تحلیلهای لازم درخصوص داده‌های برداشت شده بعمل می‌آید. باتوجه به جزییات و سطح ممیزی انرژی، تحلیلها ممکن است شامل یک ارزیابی سطحی و انجام محاسبات اولیه تا شبیه‌سازی فرایند تولید و بهره‌گیری از نرم‌افزارهای پیشرفته باشد. در این مرحله موارد زیر مد نظر است.
• بررسی صحت داده‌های جمع‌آوری شده و ارزیابی داده‌های غیرعادی
• انجام محاسبات براساس روشهای محاسباتی استاندارد
• ارزیابی استانداردها و محدودیتهای موجود جهت اجرای فرصتهای بهره‌وری انرژی
• تعیین تغییرات مصرف انرژی در نوع استفاده و منابع
• تعیین جریان انرژی و در صورت لزوم تهیه بالانس انرژی
• برآورد الگو و سوابق گذشته عملکرد انرژی
• پیشبینی عملکرد انرژی آتی
• تعیین روابط بین عملکرد انرژی ومتغیرهای مربوطه در صورت نیاز
• اعتبار سنجی شاخص های عملکرد انرژی موجود و در صورت لزوم پیشنهاد برای شاخص عملکرد انرژی جدید
• ارزیابی گزینه­های طراحی و تولید برای تعیین الزامات سیستم بمنظور تشخیص حداقل مصرف انرژی
• بررسی عمر تجهیزات و تاسیسات، وضعیت عملکرد، چگونگی بهره­برداری و نگهداری
• ارزیابی نوع تکنولوژی و مقایسه با تکنولوژیهای جدید و کارآمد
• شناسایی روشهای پیشرفته فنی جدید و بهترین شیوه‌ها
• تعیین صرفه جویی‌های انرژی براساس دوره بازگشت سرمایه توافق شده
• تعیین مبلغ صرفه‌جویی در مصارف انرژی
• برآورد میزان سرمایه‌گذاری جهت اجرای اقدامات بهینه‌سازی
• ارزیابی طرح مطابق با معیارهای اقتصادی مورد توافق
• در صورت امکان تعیین سایر دستاوردهای غیر انرژی (مانند بهبود شرایط بهره وری و یا تعمیر و نگهداری)
• ارزیابی تاثیرگذاری و تعامل بین فرصت های بهبود مختلف

[toranj_title style=”lined” heading=”h4″ title=”گزارش نهایی “]

گزارش نهایی به منظور ارائه نتایج ممیزی انرژی و تشریح اقدامات تهیه شده و به کارفرما ارائه می‌گردد. در تهیه گزارش نهایی موارد ذیل مدنظر می‌باشد.
• اطمینان از برآورده شدن الزامات و توافقات انجام شده مناسب با دامنه، محدوده و هدف ممیزی انرژی
• ارائه خلاصه اجرایی و خلاصه‌ای از نوع استفاده و مصارف انرژی، راهکارهای بهبود و برنامه‌های اجرایی
• گزارش فعالیتهای اندازه‌گیری مشتمل بر چگونگی انجام، دقت و تکرار داده‌ها، منطق و فلسفه اندازه‌گیری و چگونگی بهره‌گیری از داده‌ها
• نوع تجزیه و تحلیل، محاسبات و شبیه‌سازی با توجه به جزییات و سطح ممیزی انرژی
‌ ارائه خلاصه تحلیلها و فرضیات و محدوده دقت برای صرفه‌جویی و میزان هزینه‌ها
• اولویت‌بندی فرصتهای بهبود کارایی انرژی
• ارائه پیشنهادات و برنامه‌های اجرایی
• ارائه تصویری از اطلاعات مهم مورد استفاده مشتمل بر نقشه‌ها، اسناد و داده‌های مورد استفاده
• ارائه تجزیه و تحلیل عملکرد انرژی و شاخص­های عملکرد انرژی
• ارائه معیارهای اولویت بندی فرصت‌های بهبود عملکرد انرژی
• ارائه تجزیه و تحلیل اقتصادی مناسب از جمله مشوق های مالی شناخته شده و هر گونه منافع غیر انرژی
• نتیجه‌گیری و جمع‌بندی گزارش

[toranj_title style=”lined” heading=”h4″ title=”جلسه پایانی”]

جلسه پایانی بعد از ارائه گزارش نهایی بمنظور ارائه و تشریح نتایج و پاسخ به سئوالات برگزار می‌گردد، تا کارفرما اطلاعات لازم از نتایج حاصل از اجرای ممیزی انرژی و صرفه‌جویی‌های قابل انجام را بدست آورد.