logo-mini

تعریف، اهداف و انواع روش های ممیزی انرژی

ممیزی انرژی در واقع بررسی موقعیت ها و نیز چگونگی مصارف انرژی را شامل شده و در سطوح مختلف قابل اجرا است.

این سطوح شامل ممیزی انرژی ابتدایی، ممیزی انرژی کوتاه مدت و ممیزی انرژی جامع و یا با جزئیات کامل است. انتخاب هر یک از این سطوح بستگی به وضعیت ساختمان و اهداف تعیین شده برای صرفه جویی داشته و از نظر هزینه، زمان انجام و نیروهای متخصص از یکدیگر متمایزاند.

تشریح روند ممیزی انرژی در ساختمان

دپارتمان انرژی استودیو آرکی فب با چندین سال تجربه در حوزه انرژی و انجام پروژه های گوناگون با بخش های مختلف اداری، تجاری، بانکی و شهرداری ها آماده ارائه خدمات ممیزی انرژی در سراسر ایران می باشد.
انجام ممیزی های انرژی با بهره گیری ازنفرات باتجربه و استفاده از تجهیزات اندازه گیری مدرن می باشد. گزارش های تهیه شده مبتنی برممیزی انرژی علاوه بر تعیین میزان هدر رفت انرژی، پتانسیل های هدر رفت انرژی را مشخص کرده و راهکارهای مناسبی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه میکند.

بررسی نمونه گزارش ممیزی انرژی ساختمان مسکونی

در این بخش به بررسی یک نمونه از گزارش های ارایه شده برای ممیزی انرژی ساختمان مسکونی در شهر تهران خواهیم پرداخت.