ممیزی انرژی

ممیزی انرژی در واقع بررسی موقعیت‌ها و نیز چگونگی مصارف انرژی را شامل شده و در سطوح مختلف قابل اجرا است.

این سطوح شامل ممیزی انرژی ابتدایی، ممیزی انرژی کوتاه مدت و ممیزی انرژی جامع و یا با جزئیات کامل است. انتخاب هر یک از این سطوح بستگی به وضعیت ساختمان و اهداف تعیین شده برای صرفه جویی داشته و از نظر هزینه، زمان انجام و نیروهای متخصص از یکدیگر متمایزاند.

دپارتمان انرژی استودیو آرکی‌فب با چندین سال تجربه در حوزه انرژی و انجام پروژه‌های گوناگون در بخش‌های مختلف اداری، تجاری، بانکی و شهرداری‌ها، آماده ارائه خدمات ممیزی انرژی در سراسر ایران می‌باشد.
انجام ممیزی‌های انرژی با بهره گیری از نفرات با تجربه و استفاده از تجهیزات اندازه گیری مدرن می‌باشد. گزارش‌های تهیه شده مبتنی بر ممیزی انرژی، علاوه بر تعیین میزان هدر رفت انرژی، پتانسیل‌های هدر رفت انرژی را مشخص کرده و راهکارهای مناسبی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه می‌کند.

در این بخش به بررسی یک نمونه از گزارش‌های ارایه شده برای ممیزی انرژی ساختمان مسکونی در شهر تهران خواهیم پرداخت.