نرم افزار انرژی پلاس

این برنامه، یکی از قدرتمندترین نرم‌افزارهای شبیه‌سازی انرژی حال حاضر دنیا می‌باشد. این نرم افزار رایگان که اولین نسخه آن در آوریل سال 2001 ارائه شد، یک شبیه‌سازی جامع انرژی از ساختمان را در اختیار مهندسان، معماران و محققان به منظور کاربرد در مدل‌های انرژی و مصرف آب قرار می‌دهد. استفاده از EnergyPlus توسط متخصصین بخش ساختمان سبب بهینه کردن طراحی برای استفاده کمتر از انرژی و آب خواهد گشت.
قابلیت‌های کلیدی نرم افزار انرژی پلاس:
1. شبیه‌ سازی های یکپارچه
انرژی پلاس قابلیت شبیه سازی یکپارچه بین ساختمان، سیستم اصلی و ثانویه را دارا می‌باشد. برای مثال بصورت همزمان و یکپارچه، ساختمان، سیستم گرمایشی اصلی و سیستم پمپ زمین حرارتی بعنوان سیستم کمکی در کنار پارامترهای کنترلی و غیره همه و همه در کنار می‌توانند شبیه سازی شوند.
2. بازه‌های زمانی قابل تعریف برای شبیه سازی
در energyplus تعیین بازه زمانی شبیه سازی ها بصورت دقیقه ای بین منطقه های حرارتی و محیط و بازه‌های متغیر زمانی بین منطقه های حرارتی و سیستم HVAC امکان پذیر است.

فایل های اقلیمی، ورودی و خروجی بر اساس فرمت نوشتاری ASCII
3. محاسبه بارهای حرارتی بر اساس بالانس حرارتی
انرژی پلاس امکان محاسبه همزمان اثرات انتقال حرارت تشعشعی و جابجایی در سطوح داخلی و خارجی در خلال هر بازه زمانی دارا می‌باشد.

4. انتقال حرارت هدایتی گذرا (Transient)
تحلیل گذرای انتقال حرارت هدایتی از سطوحی چون دیوار، سقف، کف و …

5.مدلسازی بهینه شده انتقال حرارت از زمین
مدلسلزی انتقال حرارت از زمین از طریق مدل های تفاضل محدود سه بعدی و روش های ساده سازی شده تحلیلی

6.مدل انتقال حرارت و جرم بصورت ترکیبی
مدلی که می تواند جذب/ واجذبی رطوبت را چه بصورت یکپارچه سازی لایه به لایه در تابع انتقال هدایتی وارد نماید و با به عنوان مدل عمق موثر نفوذ رطوبت (EMPD) لحاظ نماید.

7.مدل‌های آسایش حرارتی
مدل های مختلفی در رابطه با آسایش حرارتی بر پایه نوع فعالیت، دمای فضای داخل، رطوبت، پوشش و غیره در انرژی پلاس موجود است.

8.مدل آسمان ناهمسانگرد (Anisotropic sky model)
انرژی پلاس برای بهبود در محاسبه میزان تابش پراکنده (diffuse radiation) روی سطوح مایل از این مدل استفاده می‌نماید.

9.محاسبات پیشرفته در رابطه با پنجره
انرژی پلاس می تواند اثر سایبان های متحرک، شیشه های الکتروکرمیک، تعادل حرارتی لایه به لایه و …. را در محاسبات خود لحاظ نماید و در خود نرم افزار نیز کتابخانه ای بزرگ از پنجره های مختلف و سازندگان آنها وجود دارد.

10.کنترل‌های روشنایی طبیعی
انرژی پلاس می‌تواند میزان سطح تابش در فضاهای داخلی، کنترل و شبیه سازی تابش، اثر کاهش روشنایی مصنوعی بر میزان بارهای حرارتی و برودتی و … را تعیین نماید.

11. محاسبات مربوط به آلاینده‌های جوی
EnergyPlus میزان تولید CO2، SOx، NOx، CO و هیدروکربن را چه در محل و چه در محل تولید انرژی اولیه (برای مثال نیروگاه) تخمین می‌زند.