دپارتمان انرژی -آموزش

معرفی مفاهیم روشنایی به زبان ساده
معرفی جامع ساختمان های صفر انرژی
دانلود فایل‌های آب و هوایی شهرهای ایران به همراه تحلیل اقلیمی
معرفی مفاهیم انتقال حرارت به زبان ساده
معرفی نرم افزار انرژی پلاس و ویژگی‌های آن
الگوریتم ژنتیک در فرآیند بهینه سازی
الگوریتم کلونی مورچکان در فرآیند بهینه سازی
به هنگام اجرای هانی بی و لیدی باگ در گرس هاپر با اخطار عدم نصب کامپونت پایتون برخورد میکنیم

این اخطار زمانی که شما فایل پایتون را نصب نکرده باشید یا به صورت درست نصب نشده باشد برخورد میکنید .

برای حل این اخطار باید راینو و گرس هاپر را بسته و فرایند زیر را طی کنید:

gh python>کلیک راست >properties>unblock در گوشه سمت راست پایین را کلیک کنید.

سپس فایل پایتون را روی محیط کنوس گرس هاپر رها کنید.

دانلود فایل ghpython

 

به هنگام اجرای هانی بی و لیدی باگ در گرس هاپر با اخطار عدم نصب (open studio) برخورد میکنیم

این اخطار زمانی که شما فایل نرم افزار اوپن استودیو  را نصب نکرده باشید یا به صورت درست نصب نشده باشد برخورد میکنید .

برای حل این اخطار باید راینو و گرس هاپر را بسته و فرایند زیر را طی کنید:

ابتدا نرم افزار را از لینک زیر دانلود و نصب کنید.
نکته: در مراحل نصب باید این نکته رو مدنظر قرار بدید که محل نصب نرم افزار باید درایو c باشد .

C:/openstudio

 لینک دانلود 

 

به هنگام اجرای هانی بی و لیدی باگ در گرس هاپر با اخطار عدم نصب ریدینس(Radiance) برخورد میکنیم

این اخطار زمانی که شما فایل نرم افزار ریدنس  را نصب نکرده باشید یا به صورت درست نصب نشده باشد برخورد میکنید .

برای حل این اخطار باید راینو و گرس هاپر را بسته و فرایند زیر را طی کنید:

ابتدا نرم افزار را از لینک زیر دانلود و نصب کنید.
نکته: در مراحل نصب باید این نکته رو مدنظر قرار بدید که محل نصب نرم افزار باید درایو c باشد .

C:/Radiance

 لینک دانلود 

 

به هنگام اجرای هانی بی و لیدی باگ در گرس هاپر با اخطار عدم نصب دی سیم(Daysim) برخورد میکنیم

این اخطار زمانی که شما فایل نرم افزار دی سیم را نصب نکرده باشید یا به صورت درست نصب نشده باشد برخورد میکنید .

برای حل این اخطار باید راینو و گرس هاپر را بسته و فرایند زیر را طی کنید:

ابتدا نرم افزار را از لینک زیر دانلود و نصب کنید.
نکته: در مراحل نصب باید این نکته رو مدنظر قرار بدید که محل نصب نرم افزار باید درایو c باشد .

C:/Daysim

 لینک دانلود 

 

به هنگام اجرای هانی بی و لیدی باگ در گرس هاپر با اخطار عدم نصب (Therm) برخورد میکنیم

این اخطار زمانی که شما فایل نرم افزار Therm را نصب نکرده باشید یا به صورت درست نصب نشده باشد برخورد میکنید .

برای حل این اخطار باید راینو و گرس هاپر را بسته و فرایند زیر را طی کنید:

ابتدا نرم افزار را از لینک زیر دانلود و نصب کنید.
نکته: در مراحل نصب باید این نکته رو مدنظر قرار بدید که محل نصب نرم افزار باید درایو c باشد .

C:/Therm

 لینک دانلود 

 

به هنگام اجرای هانی بی و لیدی باگ در گرس هاپر با اخطار عدم نصب (falsecolor) برخورد میکنیم

این اخطار زمانی که شما کامپونت falsecolor را نصب نکرده باشید یا به صورت درست نصب نشده باشد برخورد میکنید .

برای حل این اخطار باید راینو و گرس هاپر را بسته و فرایند زیر را طی کنید:

ابتدا کامپونت را از لینک زیر دانلود و نصب کنید.
نکته: برای نصب کافی است بعد از دانلود در پوشه زیر کپی کنید.

C:/Radiance/bin

 لینک دانلود 

 

دستورالعمل پیاده سازی کولر آبی در نرم افزار دیزاین بیلدر

برای تعریف کولر آبی در دیزاین بیلدر می تواند از دستورالعمل زیر استفاده کنید .

دانلود دستورالعمل