logo-mini

مجموعه های آموزشی مدل سازی و تحلیل انرژی در نرم افزارهای تخصصی

Diva for Rhino

Ecotect

دانلود مجموعه های کد های آماده جهت آنالیز در پلاگین هانی بی و لیدی باگ

Wind Vertical Profile

Grid of Monthly Wind Roses

دانلود مجموعه داده های تحلیل اقلیم شهرهای ایران