بررسی مشخصات برچسب انرژی برای ساختمان‌های آموزشی در اقلیم تهران

بررسی مشخصات برچسب انرژی برای ساختمان‌های آموزشی در اقلیم تهران

Investigating Energy labeling for educational buildings in Tehran

پدیدآور: فاطمه طالبي

استاد راهنما: دکتر ریما فیاض

استاد مشاور: مهندس امانی

دانشگاه هنر تهران، 1394

چکیده:ی
برای کاهش مصرف انرژی ساختمان ها در ایران، بایستی مقررات و استانداردهای ساختمانی، که میزان مصرف انرژی ساختمان را بر حسب متر مربع زیربنا نشان دهد، تدوین گردیده و در ساختمان‌ها بکار رود. با توجه به وجود مناطق اقلیمی متفاوت در ایران، استاندارد ثابتی نمی‌تواند برای کل ایران بکار رود و لذا این استانداردها می‌بایستی با توجه به خصوصیات مناطق چهارگانه اقلیمی ایران، تدوین گردند. برای تدوین مقررات و استانداردهای انرژی، که بایستی میزان مصرف انرژی ساختمان را بر اساس زیربنای ساختمان تعیین کنند، می‌توان از استانداردهای کشورهای پیشرو در زمینه بهره‌وری انرژی که با مناطق مختلف ایران تشابه اقلیمی دارند، نیز بهره گرفت.برچسب انرژی، رتبه‌بندی است براساس عدد یا حروف الفبا که نشان دهنده راندمان انرژی ساختمان انرژی در مقایسه با ساختمان‌های دیگر است. برچسب انرژی یک روش ساده و موثر برای صاحبان ساختمان‌هاست تا درک کنند عملکرد ساختمان‌هایشان چگونه است.در پژوهش حاضر مشخصات برچسب انرژی برای ساختمان‌های آموزشی در اقلیم تهران بررسی شده و در انتها برچسبی برای این ساختمان‌ها پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی: بحران انرژي، مصرف انرژی، برچسب انرژی، ساختمان آموزشی، تهران

[toranj_button text=”دانلود منابع مورد استفاده” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs6.picofile.com%2Ffile%2F8391228192%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B9.pdf.html|||”]
[toranj_button text=”دانلود فهرست مطالب” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs7.picofile.com%2Ffile%2F8391228068%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8.pdf.html|||”]

برای دریافت فایل تمام متن پایان نامه از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید.ی

در قسمت موضوع، عنوان پایان نامه را ذکر کنید.ب

    نام شما (required)

    ایمیل شما (required)

    موضوع

    پیام شما