دپارتمان انرژی -انجمن-بررسی آسایش حرارتی در فضای نیمه باز مسکن بومی شهر یزد

بررسی آسایش حرارتی در فضای نیمه باز مسکن بومی شهر یزد

Evaluation of Thermal Comfort in Semi-open Spaces of Vernecular Dwellings in Yazd

پدیدآور: سارا بیات

استاد راهنما: دکتر ریما فیاض

استاد راهنمای بخش عملی: دكتر شهرام دلفانی

دانشگاه هنر تهران، 1396

چکیده:ی
تالار فضای نیمه بازی با سقف طاقی شکل در جبهه جنوبی حیاط مرکزی است که از یک سو رو به حیاط مرکزی باز است. این فضا در اغلب خانه های بومی شهر یزد وجود دارد و جزو مهم ترین فضاهای پیرامون حیاط مرکزی است. هدف از این پژوهش شناخت تالارهای تابستان نشین خانه های بومی شهر یزد و بررسی شرایط آسایش حرارتی افراد در این فضا در روزهای گرم تابستان و همچنین تاثیر جرم حرارتی بر آسایش حرارتی افراد در این فضا است. روش این پژوهش بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به منظور گونه شناسی تالارهای جنوبی خانه های بومی شهر یزد و همچنین روش های ارزیابی آسایش حرارتی در فضاهای نیمه باز است. ارزیابی شرایط آسایش حرارتی در تالار با استفاده از روش اندازه گیری میدانی پارامترهای خرداقلیمی در سه روز گرم سال، محاسبه عددی دمای متوسط تشعشعی درون تالار و محاسبه شاخص آسایش حرارتی PET با استفاده از نرم افزار ریمن انجام شد. در آخر، تاثیر جرم حرارتی بر آسایش حرارتی افراد در تالار با استفاده از شبیه سازی حرارتی توسط نرم افزار انرژی پلاس مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج گونه شناسی، پنج گونه تالار را نشان می دهد: گونه چهارگوش عریض، چهارگوش عمیق، غیرچهارگوش شکم دریده عریض، غیر چهارگوش شکم دریده عمیق و غیر چهارگوش چلیپایی؛ که گونه چهارگوش عریض 70% تالارهای بررسی شده را شامل می شود. از طرفی نتایج اندازه گیری میدانی در یک تالار چهارگوش عمیق نشان می دهد که این فضا با داشتن دمای هوای خنک تر از هوای بیرون در ساعات صبح، رطوبت نسبی بالاتر از هوای بیرون در تمام طول روز، ضریب دید به آسمان 41% و ایجاد مانع کافی در برابر تابش خورشید، شرایط آسایش حرارتی کمی گرم در صبح و گرم در ظهر و بعدازظهر روزهای سوم، چهارم و پنجم خرداد ماه دارد. به علاوه، نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با کاهش ضخامت جرم حرارتی به ضخامت 20 سانتیمتر نوسانات دمای متوسط تشعشعی تالار افزایش می یابد ولی از ضخامت 45 تا 105 سانتیمتر تغییر نوسانات ناچیز می باشد. از طرفی، توجه به جرم حرارتی بام تالار، به دلیل دریافت تابش مستقیم خورشید، بیشتر از جرم حرارتی دیوارها اهمیت دارد. همچنین کاهش ضخامت کف مابین تالار و زیرزمین، دمای متوسط تشعشعی تالار را در تمام طول روز نزدیک به 0/7 درجه سانتیگراد کاهش می دهد.

کلمات کلیدی: آسایش حرارتی، فضای نیمه باز، یزد، مدولاسیون فضایی

[toranj_button text=”دانلود منابع مورد استفاده” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs6.picofile.com%2Ffile%2F8390183542%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B9.pdf.html|||”]
[toranj_button text=”دانلود فهرست مطالب” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs7.picofile.com%2Ffile%2F8390183526%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8.pdf.html|||”]

برای دریافت فایل تمام متن پایان نامه از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید.ی

در قسمت موضوع، عنوان پایان نامه را ذکر کنید.ب

    نام شما (required)

    ایمیل شما (required)

    موضوع

    پیام شما