دپارتمان انرژی -انجمن-ابعاد مناسب آتریوم در ساختمان‌های اداری اقلیم سرد (همدان)

ابعاد مناسب آتریوم در ساختمان‌های اداری اقلیم سرد (همدان)

Appropriate Dimension of Atrium in Official Buildings in Cold Climate (Hamedan)

پدیدآور: حسام‌الدین بقائی‌فر

استاد راهنما: دكتر علیرضا مستغنی

استاد راهنمای بخش عملی: دكتر بهروز محمد كاري

استاد مشاور: دکتر ریما فیاض

دانشگاه هنر تهران، 1393

چکیده:ی
از آنجایی که استفاده صحیح از سیستمهای ایستای خورشیدی و تلفیق درست آنها با معماری بنا، نیازمند مطالعه و تحلیل عملکرد ایستای آنها است، لذا در این پژوهش به آتریوم که یک سیستم خورشیدی ایستا است، پرداخته میشود تا امکان بهره‌گیری صحیح از آن در ساختمانهای اداری همدان با انتخاب ابعاد مناسب برای این فضا پدید آید. در این پژوهش سعی شده است تیپ غالب ساختمانهای اداری از نظر نوع(مرکزی، سه طرفه، خطی)، تعداد طبقات و زیربنا در این اقلیم مورد پژوهش قرار گیرد، در نتیجه ساختمانهای اداری با تعداد طبقات کم( در این پژوهش 5 طبقه) و زیربنای بین 3000 تا 3500 مترمربع مورد پژوهش قرار گرفتند. این رساله متشکل از چهار فصل است: کلیات، پیشینه تحقیق، شبیه‌سازی و طراحی. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که آتریوم در فصل سرد عملکرد حرارتی قابل قبولی دارد و میتواند بار گرمایش را کاهش دهد اما در فصل گرم در صورت عدم تهویه فضای آتریوم، بار سرمایش آتریوم به شدت افزایش مییابد و در مقایسه با ساختمان بدون آتریوم بار سرمایش بالاتری دارد. در مجموع اگر سرمایش با استفاده از برق انجام شود، ساختمان بدون آتریوم هزینه انرژی کمتری دارد و از این رو کاربرد آتریوم در این حالت اصلاً منطقی نیست و در صورت استفاده از چیلرهای جذبی با سوخت پایه گاز برای سرمایش نیز هزینه انرژی برای ساختمان بدون آتریوم و آتریومدار تقریباً برابر میشود اما در صورتی که فضای آتریوم تهویه شود و از برق برای سرمایش استفاده شود، تنها در مدلهای شماره 1 و 2 استفاده از آتریوم توجیه اقتصادی دارد و در مدلهای با ابعاد بزرگتر آتریوم، به علت افزایش بار سرمایش، استفاده از آتریوم توجیه اقتصادی ندارد. لازم به ذکر است در صورت استفاده از چیلرهای جذبی در تمامی مدلها شاهد کاهش هزینه‌ها نسبت به ساختمان بدون آتریوم بودیم. در ادامه مقایسه‌ای میان انواع متداول آتریوم یعنی آتریوم خطی، سه طرفه و مرکزی صورت گرفت و مشاهده شد که در این اقلیم، در مجموع آتریوم مرکزی بهترین عملکرد را دارد و کمترین هزینه را به ساختمان تحمیل میکند. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که در ساختمان‌های اداری شهر همدان آتریوم مرکزی عملکرد حرارتی بهتری دارد و با فرض تهویه فضای آتریوم، نباید درصد زیربنای آتریوم به زیربنای کل در طبقه همکف از 28 % فراتر رود.

کلمات کلیدی: آترویوم، سیستم خورشیدی، عملکرد حرارتی، ابعاد مناسب، ساختمان اداری، اقلیم سرد

[toranj_button text=”دانلود منابع مورد استفاده” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs7.picofile.com%2Ffile%2F8390058726%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B9.pdf.html|||”]
[toranj_button text=”دانلود فهرست مطالب” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs7.picofile.com%2Ffile%2F8390058500%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8.pdf.html|||”]

برای دریافت فایل تمام متن پایان نامه از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید.ی

در قسمت موضوع، عنوان پایان نامه را ذکر کنید.ب

    نام شما (required)

    ایمیل شما (required)

    موضوع

    پیام شما