دپارتمان انرژی -انجمن-تحلیل تأثیرگذاری عوامل محیطی بر شرایط آسایش حرارتی در فضای‌باز دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه بیرجند

تحلیل تأثیرگذاری عوامل محیطی بر شرایط آسایش حرارتی در فضای‌باز دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه بیرجند

Analyzing the Effects of Environmental Factors on Outdoor Thermal Comfort Conditions in a University Campus: A Case Study in University of Birjand

پدیدآور: سهیلا خلیلی

استاد راهنما: دکتر ریما فیاض

استاد راهنمای بخش عملی: دکتر سید علیرضا ذوالفقاری

دانشگاه هنر تهران، 1398

چکیده:ی
امروزه یکی از عمده چالش‌های محققان، تلاش برای کاهش اثرات مضر جزیره حرارتی شهری و ایجاد شهرهای پایدار است که مستلزم راهبرد‌های تعدیل حرارتی است. يکي از مهمترین اصول طراحی فضا¬هاي باز، توجه به آسایش حرارتی با هدف بهبود کیفیت فضا و جلب بیشتر رضایت افراد مختلف است.
این پژوهش با بررسی اثرات عوامل محیطی بر شرایط آسایش‌حرارتی و مطالعه احساس حرارتی واقعی افراد در طی فصول مختلف، سعی در بهبود کیفیت فضاهای‌جمعی و به‌تبع آن کاهش استفاده از فضاهای داخلی و مصرف انرژی را دارد. در این راستا با استفاده از دستگاه‌های برداشت داده‌های اقلیمی، ترموگرافی جهت برداشت پهنه و نقشه دمای محیط و اطلاعات استخراج‌شده از پرسشنامه آسایش‌حرارتی در فضای باز دانشگاهی اقلیم گرم و خشک شهر بیرجند استفاده شده است. با کمک تحلیل داده‌های میدانی و شبیه‌سازی با نرم‌افزار ENVI-met و مدل RayMan، به بررسی تأثیر عوامل محیطی بر شرایط آسایش حرارتی افراد و مقایسه آن با درک حرارتی پرداخته‌ایم.
باتوجه به نتایج به‌ دست آمده، براساس معیار هفت نقطه‌ای اشری، در فصل تابستان میانگین احساس حرارتی افراد مستقر در آفتاب 1/55 در حالی که میانگین احساس حرارتی افراد مستقر در سایه 0/34 بوده‌است. علاوه‌بر این افراد مستقر در سایه درختان 57% احساس رضایت حرارتی بیشتری نسبت به افراد مستقر در سایه ساختمان‌ها تجربه می‌نمایند. مقایسه درک حرارتی خانم‌ها و آقایان در فصل زمستان نشان داد که در شرایط بحرانی سرد، خانم‌ها 22% بیشتر از آقایان احساس حرارتی در محدوده سرد را گزارش نموده‌اند. علاوه‌بر این دمای سطح کفسازی نیز موردمطالعه تجربی قرار گرفت و دمای سطوح مختلف به‌وسیله ترموگرافی اندازه‌گیری شد. اختلاف بیش از 30 درجه‌سلسیوس دمای سطح مصالح مختلف حاکی از تأثیر به‌سزای مصالح کفسازی بر کاهش اثرات جزایر حرارتی است.
در این تحقیق شاخص‌های رایج حرارتی با احساس حرارتی واقعی افراد مقایسه گردید و دو شاخص رایج PMV و PET اعتبارسنجی و رابطه اصلاحی میان این شاخص‌ها و احساس حرارتی واقعی افراد در اقلیم گرم و خشک شهر بیرجند ارائه گردید.

کلمات کلیدی: آسایش حرارتی در فضای باز، شاخص دمای معادل فیزیولوژیک، طراحی محوطه، اقلیم گرم و خشک، ترموگرافی

[toranj_button text=”دانلود منابع مورد استفاده” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs6.picofile.com%2Ffile%2F8390229342%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B9.pdf.html|||”]
[toranj_button text=”دانلود فهرست مطالب” style=”toranj” icon_align=”left” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fs6.picofile.com%2Ffile%2F8390229350%2F%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA_%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8.pdf.html|||”]

برای دریافت فایل تمام متن پایان نامه از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید.ی

در قسمت موضوع، عنوان پایان نامه را ذکر کنید.ب

    نام شما (required)

    ایمیل شما (required)

    موضوع

    پیام شما